İK

İnsan Kaynakları Politikası

İşyerimizde personel kadroları işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek, onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunun tüm personel tarafından anlaşılması ile sağlanır.
Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır. Personel şirket içinde veya dışında kurs, seminer veya konferansa gönderilir. Teknik eğitim ihtiyaçları bölüm yöneticileri , sosyal eğitimleri ihtiyaçları ise İnsan Kaynakları departmanı tarafından tespit edilir.

ORAN POLYESTER KEÇE DIŞ TİC. SAN. ve TİC. A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
  • Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak.